AJANVARAUS

Varaus- ja peruutusehdot

Ajan peruutus tulee tehdä viimeistään 24 h ennen varattua aikaasi, jotta aikaa voidaan tarjota toiselle asiakkaalle. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta veloitetaan 50% palvelun hinnasta.
 
 

Peruutuksen voit tehdä internet-ajanvarauksen kautta, jos olet varannut ajan sivuston kautta. Peruutuksen voi tehdä myös puhelimitse vain soittamalla. Jos emme vastaa heti, niin soitamme takaisin mahdollisimman pian.

Toimitilani sijaitsee aivan ydinkeskustassa, Hämeenlinna Fysioterapian tiloissa. Parkkikiekollisia paikkoja (1-2h) löytyy kauppakeskus Tavastilan läheisyydestä, sekä Eteläkadun puolelta. Kauppakeskus Goodmanin ja Tavastilan parkkihallitkin ovat lähellä.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Koulutettu hieroja ja personal trainer Joni Vahekosken asiakasrekisteri

Yleistä:

Hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.

Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisteristä vastaa:

Joni Vahekoski

Kehonhuolto Joni Vahekoski

Y-Tunnus: 3012663-2

Palokunnankatu 17

13100 HÄMEENLINNA

045 116 1459

vahejoo@gmail.com

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä.

Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

  • Noudatettavia lakeja:
  • Henkilötietolaki 523/1999
  • Kuluttajansuojalaki 393/2014
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
  • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

Rekisteriin kirjattavat tiedot:

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Yritystiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot

Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot

Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero

Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa.

Suostumus suoramarkkinointiin:

Asiakkaan luvalla yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen, mainontaan ja markkinointiin.

Lupaa pyydetään pääasiassa asiakastietolomakkeessa. Asiakas voi antaa suoramarkkinointiluvan myös puhelimitse, tapaamisen yhteydessä, liittymällä omatoimisesti sähköpostilistalle tai sähköisen ajanvarauksen kautta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen milloin tahansa.

Tietojen kerääminen:

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.

Tietojen luovuttaminen:

Potilasasiakirjatiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kuin alla mainituissa tapauksissa.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle:

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Markkinointiin liittyviä henkilötietoja (asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) saatetaan säilyttää ja käyttää EU-maiden ulkopuolella.

Esimerkiksi tiedottamiseen tarkoitetun materiaalin toimittamiseen asiakkaalle, kolmannen osapuolen tarjoamaa sovellusta käytettäessä. Tällöin ammatinharjoittaja pyrkii huolehtimaan, että kolmas osapuoli on luotettava ja että tietojen säilytyksessä ja suojaamisessa noudatetaan huolellisuutta ja tarkkuutta.

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Kerätyt tiedot tallennetaan salatussa muodossa ja niiden katselu ja muokkaaminen vaatii tunnistautumisen. Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista.

Annan mielelläni lisätietoja edellä mainittuihin asioihin liittyen.